Cenník

Cena služieb sa odvíja od rozsahu vykonanej práce a druhu okna.

Cenník utesnenia a renovácie okien (s DPH) Ceny bez DPH
Utesňovanie okna 3,6€ / bežný meter utesňovacieho profilu 3€ / bm
Povrchová úprava Zdvojené okná:       72€ / m2
Dvojité okná:           96€ / m2
Jednoduché okná:   50,4€/m2
60€ / m2
80€ / m2
42€/m2
Vloženie tretieho skla 4,8€ / ks + 30€ / m2 plochy skla 4€ / ks + 25€ / m2 plochy skla
Výmena skla za teploizolačné 18€ / ks + 60€ / m2 plochy skla 15€ / ks + 50€ / m2 plochy skla
Doprava 0,36€ / km (minimálna cena 10€)* 0,3€ / km*
Minimálna cena práce 30€ / h**

* Cena ja 0,36€ za kilometer, minimálne však 10€.

** Minimálna cena práce je 30€ (Napr. pri utesnení v hodnote 20€ teda doplatíte 10€).

Cenník servisu plastových okien (s DPH) Ceny bez DPH
Nastavenie závesov a zatváracieho systému 9.6€ / ks 8€ / ks
Dotesnenie okna na prvej hrane z vonku 3,6€ za bežný meter 3€ za bežný meter
Doprava 0,36€ / km (minimálna cena dopravy 10€)* 0,30€ / km
Minimálna cena práce 30€**

* Cena je 0,36€ za kilometer, minimálne však 10€.

** Cena práce za každú začatú hodinu je 30€. Materiál na opravu sa účtuje zvlášť (Napr. pri utesnení v hodnote 20€ teda doplatíte 10€).