Často kladené otázky

Otázky

 1. Aká je úspora energie pri utesňovaní?
 2. Dajú sa utesňovať aj okná vo veľmi zlom stave?
 3. Dajú sa utesňovať aj v zime či zlom počasí?
 4. Ako dlho budeme bez okien?
 5. Ako dlho trvá utesňovanie okien?
 6. Ako dlho sa čaká na utesnenie okien?
 7. Pracujete aj cez víkendy?
 8. Akú záruku poskytujete?
 9. Aká je cena za dopravu?
 10. Realizujete aj renováciu historických okien?
 11. Prečo utesňovať s vami, keď si to môžem spraviť sám so samolepiacim tesnením?

Odpovede

Aká je úspora energie pri utesňovaní?

Pri bežnom utesňovaní sa úspora energie na okne pohybuje okolo 30%. Treba si však uvedomiť, že úspora závisí aj od iných faktorov, akými sú tepelné straty cez steny, strechu či podlahu, spôsob kúrenia a vetrania. V závislosti od týchto faktorov sa môže úspora energie líšiť.

Dajú sa utesňovať aj okná vo veľmi zlom stave?

Pokiaľ okná nie sú hnilé alebo napadnuté plesňou, utesňovanie sa dá realizovať aj na veľmi starých oknách v zlom stave. Treba však rátať s dodatočnými nákladmi na opravu ich mechanického usporiadania a povrchovej úpravy.

Dá sa utesňovať aj v zime či zlom počasí?

Áno, s výnimkou extrémneho počasia či zimy sa dá utesňovať aj v zime či daždi. Treba však rátať s výrazným tepelným únikom.

Ako dlho budeme bez okien?

V prípade, že sa demontuje celé okno, poskytujeme po celú túto dobu náhradné okno, ktoré sa dočasne osadí. Ide však len o náhradu bez plnej funkcionality okna (otváranie). Nahrádza však jeho teploizolačnú a odhlučňovaciu funkciu.

Ako dlho trvá utesňovanie okien?

Záleží od zvolenej metódy a rozsahu utesňovania, počtu a stavu okien. Celý proces však môže trvať i niekoľko dní.

Ako dlho sa čaká na utesnenie okien?

Záleží od sezóny a našich kapacít. V zimnom období sa utesnenie robí prakticky obratom, v lete sa čaká zväčša niekoľko dní, maximálne však 3-4 týždne.

Pracujete aj cez víkendy?

Áno, plne si uvedomujeme časovú vyťaženosť pracujúcich ľudí, preto sa práca sa dá podľa potreby realizovať aj cez víkendy.

Akú záruku poskytujete?

Na utesnenie okna poskytujeme štandardnú záruku 2 roky, na povrchovú úpravu okna až 5 rokov. Možné je realizovať utesnenie na zmluvu o diele.

Aká je cena za dopravu?

Cena za dopravu sa ráta štandardne ako 0,3€/kilometer. Sídlo spoločnosti je v Pezinku, pre južné Slovensko sa ráta doprava z Lipového (okres Komárno).

Realizujete aj renováciu historických okien?

Áno, sme schopní realizovať aj opravu a utesnenie veľmi starých okien. Máme za sebou realizácie renovácií okien na historických budovách, ktoré prebiehali pod dohľadom
pamiatkového uradu.

Prečo utesňovať s vami, keď si to môžem spraviť sám so samolepiacim tesnením?

Samolepiace tesnenia sú jednoduchým a zväčša lacnejším spôsobom utesnenia okien. Zďaleka však nedosahujú takú efektivitu, ako utesnenie polyuretánovým tmelom. Materiály, z ktorých sú tieto tesnenia vyrobené, nemajú také dobré termoizolačné vlastnosti, oveľa rýchlejšie podliehajú opotrebeniu (popraskanie, zvlnenie) a menia svoju veľkosť pod vplyvom tepla. Na rozdiel od polyuretánového tmelu, ktorý sa prispôsobí presnému tvaru okna, samolepiace pásky jeho povrch iba kopírujú, a to vrátane všetkých nerovností.