Oprava starých drevených okien

V rámci opravy a servisu drevených okien ponúkame predovšetkým opravu mechanických častí okna, teda poškodeného a zle pracujúceho kovania, vydratých dosadacích plôšok a pántov.

Ďalšou možnosťou je oprava povrchovej úpravy okna. Tá pozostáva z jeho vybrúsenia a následného namorenia rámu dreva špeciálnym náterom. Podľa potreby sa morenie môže opakovať.

Pri poškodenom tesnení drevených okien odporúčame využiť utesnenie okien našou jedinečnou metódou utesnenia okien.