Oprava a servis okien

Okrem utesňovania okien vykonávame aj bežnú opravu a servis všetkých druhov okien. Riešime problémy, ktoré sa najčastejšie týkajú opravy pántov a zatváracích systémov, ako aj únavy tesnenia.

Generálna oprava starých drevených okien

Oprava drevených okien pozostáva z opravy mechanických častí okna, rovnako ako z opravy poškodenej povrchovej úpravy, teda vybrúsenia a niekoľkonásobného namorenia špeciálnym náterom. Oprava tesnenia drevených okien je realizovaná podľa našej špeciálnej metódy utesnenia okien.

Viac o oprave starých drevených okien

Oprava plastových okien

Pri plastových oknách realizujeme najčastejšie opravu mechanických častí, ktoré sú deformované pôsobením váhy okenného krídla a jeho nedokonalým zatváraním. Rovnako realizujeme opravu opotrebovaného tesnenia.

Viac o oprave plastovách okien

Oprava drevených euro okien

Pri euro oknách odstraňujeme najčastejšie problémy spôsobené deformáciou dreva pod vplyvom váhy skla, rovnako ako opotrebované tesnenie. Okrem nej realizujeme opravu opotrebovanej povrchovej úpravy, kedy sa okno vybrúsi a dostane špeciálny náter, podľa farebných požiadaviek klienta.

Viac o oprave drevených eurookien

Oprava hliníkových a železných okien

Okrem najbežnejších drevených okien, eurookien a plastových okien vykonávame aj opravu hliníkových a železných okien. Tá pozostáva najčastejšie z opravy mechanických častí, rovnako ako tesnenia.

Viac o oprave hliníkových a železných okien