Oprava plastových okien

Na plastových oknách sa v priebehu času často začnú objavovať rôzne chyby. Predovšetkým pri širších a často otváraných oknách dochádza k zodratiu dosadacej plôšky na zámku krídla. Následkom toho krídlo klesne a valčeky zámku v hornej časti nezapadnú dobre do mechanizmu. Okno je tak i v zatvorenom stave zle zaistené.

Okrem opravy mechanických častí môžeme opraviť aj tesnenie, ktoré sa vplyvom únavy materiálu scvrkáva, deformuje a netesní správne. Túto opravu môžeme realizovať pomocou našej špeciálnej utesňovacej metódy.