Generálna oprava s výmenou vonkajšieho skla za teploizolačné

Takáto oprava garantuje najlepšie výsledky. Z vonkajších okenných krídel odstránime pôvodné sklo, frézovaním prehĺbime drážku na 21 mm. Do drážky pomocou tmelu, bez zmenšenia svetlého prierezu krídla, vlepíme teploizolačné sklo tak, že zvonku je v rovine rámu. Oknová zostava s trojsklom má tepelný odpor väčší než akékoľvek nové okno.